Friday, 11 November 2011

Lebohraya buaya

Lebohraya buaya

16 muharam

16 muharam

Book of Islam.

Book of Islam.

Peliharalah diri kamu.

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.(66/6)

Surat At-Tahrim - The Holy Qur'an - القرآن الكريم

Surat At-Tahrim - The Holy Qur'an - القرآن الكريم

Aku Paku

Aku Paku

black belly

black belly

salam


welcome

The Dominion